اعلام حدنصاب نمره تراز آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه باهنر کرمان

 

اطلاعیه تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دکتری ۱۳۹۶ با اعلام حدنصب نمره تراز و تغییر زمان ثبت‌نام منتشر شد.

 

 اطلاعیه منتشره از سوی این دانشگاه به شرح زیر است:

۱- حد نصاب دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعلام شده در سایت سازمان سنجش می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۸تا تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳با مراجعه به قسمت پذیرش دانشجویان دکتری سایت دانشگاه شهید باهنر به نشانی (http://phd.fa.uk.ac.ir) نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حد نصاب مورد نظر باشد. نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری داوطلبان و ضریب تاثیر هر کدام از موارد؛ بر اساس جدول شماره دو و پیوست شماره یک، خواهد بود.

شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان سهمیه ایثارگر ۷۰ درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان ۸۰ درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد مندرج در جدول شماره ۱ خواهد بود.

جدول شماره ۱: کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه شهید باهنر کرمان و زمان ارزیابی تخصصی متقاضیان آزمون دوره دکتری

کد رشته امتحانی

کد رشته محل

نام رشته امتحانی

نام گرایش

نام دوره

ظرفیت

نمره تراز پیشنهادی

تاریخ مصاحبه

توضیحات

۲۱۰۱

۱۰۱۸

زبان و ادبیات فارسی

 

روزانه

۶

۵۲۰۷

۷ خرداد

 

۲۱۰۱

۱۰۷۱

زبان و ادبیات فارسی

 

نوبت دوم

۵

۴۰۴۲

۷ خرداد

 

۲۱۱۲

۱۲۶۱

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

روزانه

۷

۲۷۰۰

۷ خرداد

 

۲۱۱۲

۱۳۰۲

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

نوبت دوم

۳

۲۰۰۰

۷ خرداد

 

۲۱۱۷

۱۴۴۲

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

روزانه

۳

۴۰۸۲

۶ خرداد

 

۲۱۱۷

۱۴۴۵

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

نوبت دوم

۱

۳۷۸۴

۶ خرداد

 

۲۱۱۷

۱۴۵۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

پردیس خودگردان

۳

۱۵۶۰

۶ خرداد

 

۲۱۲۵

۱۵۳۸

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

روزانه

۴

۴۱۰۲

۶ خرداد

 

۲۱۲۵

۱۵۵۵

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

نوبت دوم

۲

۳۳۹۵

۶ خرداد

 

۲۱۴۱

۱۷۱۲

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

روزانه

۲

۳۳۱۰

۶ خرداد

 

۲۱۴۱

۱۷۲۱

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

پردیس خودگردان

۲

۲۰۱۵

۶ خرداد

 

۲۱۵۰

۱۸۴۰

روان شناسی

 

روزانه

۲

۴۷۹۵

۱۱ تیر

 

۲۱۵۰

۱۸۵۹

روان شناسی

 

نوبت دوم

۱

۴۲۰۲

۱۱ تیر

 

۲۱۷۳

۲۲۴۶

حسابداری

 

روزانه

۳

۴۷۸۴

۹ خرداد

 

۲۲۰۱

۲۳۵۳

علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

 

روزانه

۲

۲۵۷۹

۲۷ خرداد

 

۲۲۰۸

۲۳۸۸

علوم زمین شناسی پترولوژی

 

روزانه

۶

۲۴۱۷

۲۷ خرداد

 

۲۲۱۱

۲۴۲۴

شیمی

شیمی فیزیک

روزانه

۳

۳۳۴۵

۷ خرداد

 

۲۲۱۲

۲۴۸۱

شیمی

شیمی آلی

روزانه

۶

۳۶۸۵

۷ خرداد

 

۲۲۱۳

۲۵۴۹

شیمی

شیمی تجزیه

روزانه

۶

۲۵۱۳

۷ خرداد

 

۲۲۱۴

۲۶۱۲

شیمی

شیمی معدنی

روزانه

۲

۲۵۴۶

۷ خرداد

 

۲۲۲۰

۲۶۷۹

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

روزانه

۴

۲۶۵۳

۶ خرداد

 

۲۲۲۰

۲۶۹۰

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

پردیس خودگردان

۳

۱۶۰۵

۶ خرداد

 

۲۲۲۲

۲۶۹۸

زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

 

روزانه

۲

۸۶۲

۶ خرداد

 

۲۲۲۳

۲۷۰۲

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

روزانه

۲

۳۹۶۳

۶ خرداد

 

۲۲۲۳

۲۷۰۶

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

نوبت دوم

۱

۲۲۰۹

۶ خرداد

 

۲۲۳۲

۲۷۸۵

آمار

 

روزانه

۴

۲۷۰۰

۸ خرداد

 

۲۲۳۳

۲۸۲۷

ریاضی

جبر

روزانه

۳

۲۰۰۰

۷ خرداد

 

۲۲۳۳

۲۸۷۰

ریاضی

آنالیز

روزانه

۶

۲۰۰۰

۷ خرداد

 

۲۲۳۳

۲۹۰۵

ریاضی

هندسه (توپولوژی)

روزانه

۵

۲۰۰۰

۷ خرداد

 

۲۲۳۴

۲۹۹۴

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

روزانه

۲

۳۲۵۰

۷ خرداد

 

۲۲۳۴

۳۰۱۹

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

روزانه

۳

۳۲۵۰

۷ خرداد

 

۲۲۳۸

۳۰۸۵

فیزیک

فیزیک نجومی

روزانه

۱

۲۸۰۸

۷ خرداد

 

۲۲۳۸

۳۰۹۹

فیزیک

اتمی و مولکولی

روزانه

۶

۲۵۰۰

۷ خرداد

 

۲۲۳۸

۳۱۷۴

فیزیک

هسته ای

روزانه

۱

۲۸۰۰

۷ خرداد

 

۲۲۴۴

۳۲۷۴

علوم و فناوری نانو- نانوشیمی

نانوشیمی نظری

روزانه

۶

۲۶۸۵

۶ خرداد

 

۲۲۴۷

۳۳۰۱

علوم کامپیوتر

محاسبات نرم و هوش مصنوعی

روزانه

۱

۳۷۰۰

۶ خرداد

 

۲۳۰۱

۳۳۳۱

مهندسی برق

الکترونیک

روزانه

۱

۲۳۰۰

۸ خرداد

 

۲۳۰۲

۳۳۷۹

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

روزانه

۲

۸۰۰

۸ خرداد

 

۲۳۰۲

۳۴۰۲

مهندسی برق

مخابرات سیستم

روزانه

۴

۸۰۰

۸ خرداد

 

۲۳۰۴

۳۴۶۸

مهندسی برق

قدرت

روزانه

۲

۱۶۰۰

۸ خرداد

 

۲۳۰۵

۳۵۲۳

مهندسی برق

کنترل

روزانه

۲

۱۸۰۰

۸ خرداد

 

۲۳۰۷

۳۵۷۲

مهندسی عمران

سازه

روزانه

۸

۳۱۰۰

۷ خرداد

 

۲۳۰۷

۳۶۰۴

مهندسی عمران

سازه

پردیس خودگردان

۴

۱۲۵۰

۷ خرداد

 

۲۳۰۹

۳۶۳۹

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

روزانه

۳

۲۳۰۰

۷ خرداد

 

۲۳۱۰

۳۶۸۱

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

روزانه

۳

۳۰۰۰

۷ خرداد

 

۲۳۲۲

۳۸۴۵

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

روزانه

۴

۲۰۱۰

۷ خرداد

 

۲۳۲۳

۳۸۸۲

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات

روزانه

۲

۱۵۳۶

۷ خرداد

 

۲۳۲۴

۳۹۳۴

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

روزانه

۳

۲۷۹۵

۷ خرداد

 

۲۳۳۵

۴۰۳۸

مهندسی معدن

اکتشاف مواد معدنی

روزانه

۲

۳۱۶۲

۶ خرداد

 

۲۳۳۶

۴۰۴۷

مهندسی معدن

استخراج مواد معدنی

روزانه

۴

۲۸۴۰

۶ تیر

 

۲۳۳۷

۴۰۶۰

مهندسی معدن

فرآوری مواد معدنی

روزانه

۱

۲۸۴۳

۶ خرداد

 

۲۳۵۲

۴۱۸۳

مهندسی نفت

 

روزانه

۱

۳۷۵۷

۶ خرداد

 

۲۳۵۹

۴۲۹۵

مهندسی مواد و متالورژی

 

روزانه

۹

۲۷۱۵

۱۰ خرداد

 

۲۳۶۰

۴۳۴۳

مهندسی شیمی

 

روزانه

۸

۲۸۴۶

۷ خرداد

 

۲۳۶۳

۴۳۹۸

فنّاوری نانو

نانومواد

روزانه

۲

۳۶۷۴

۶ خرداد

 

۲۴۰۴

۴۴۸۳

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

روزانه

۲

۱۹۰۵

۶ خرداد

 

۲۴۱۶

۴۶۰۸

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

روزانه

۱

۳۱۴۳

۸ خرداد

 

۲۴۱۶

۴۶۱۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

روزانه

۱

۳۱۴۳

۸ خرداد

 

۲۴۱۶

۴۶۲۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

پردیس خودگردان

۱

۷۰۰

۸ خرداد

 

۲۴۱۶

۴۶۳۲

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

پردیس خودگردان

۱

۷۰۰

۸ خرداد

 

۲۴۲۰

۴۶۵۰

مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک

 

روزانه

۳

۱۸۳۲

۱۰ خرداد

 

۲۴۲۱

۴۶۷۴

مدیریت منابع خاک

 

روزانه

۱

۳۵۵۷

۱۰ خرداد

 

۲۴۲۴

۴۷۰۱

۱تغذیه دام

 

روزانه

۴

۲۹۶۵

۷ خرداد

 

۲۴۲۴

۴۷۱۶

اصلاح نژاد دام

 

روزانه

۳

۲۸۹۶

۷ خرداد

 

۲۴۲۸

۴۷۸۱

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

روزانه

۳

۲۳۲۰

۹ خرداد

 

۲۴۲۸

۴۷۹۴

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

پردیس خودگردان

۳

۹۰۰

۹ خرداد

 

۲۴۳۱

۴۸۲۶

ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

روزانه

۲

۲۸۱۷

۷ خرداد

 

۲۴۳۲

۴۸۵۶

زراعت

 

روزانه

۱

۳۷۳۴

۸ خرداد

 

۲۴۴۰

۴۹۸۲

بیماری شناسی گیاهی

 

روزانه

۲

۲۶۲۳

۷ خرداد

 

۲۷۱۴

۵۲۸۲

انگل شناسی دامپزشکی

 

روزانه

۳

۱۱۲۵

۱۰ خرداد

 

۲۷۱۵

۵۲۹۴

باکتری شناسی

 

روزانه

۳

۲۲۸۴

۸ خرداد

 

 

 

جدول شماره ۲: نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری سال ۱۳۹۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان

نام رشته/گرایش

نمره آزمون مرحله اول

ارزیابی مستندات/ سوابق

آزمون تخصصی (مرحله دوم)

امتیاز پژوهشی

امتیاز آموزشی

آزمون کتبی یا مصاحبه

تمام رشته ها

۵۰

۱۵

۵

۳۰

 

 

۲- مراحل ثبت نام:

۱- تکمیل فرم اطلاعات فردی (از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۸ الی ۱۳۹۶/۳/۳) و اطمینان از آپلود مناسب فرم فوق (موجود در سایت پذیرش دانشجویان دکترا در وب سایت اصلی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس http://phd.fa.uk.ac.ir. لطفاً شماره پیگیری که بعد از تکمیل فرم داده می شود را یادداشت نمائید، زیرا این شماره تنها راه ارتباطی جهت تکمیل مراحل دیگر می باشد. در صورت فراموشی شماره پیگیری، می توانید مجدداً فرم را تکمیل و شماره را دریافت نمائید.
۲- دانشجو موظف است شخصاً تا ساعت ۸ صبح روز آزمون کتبی (یا روزهای قبل از آن) که توسط سازمان سنجش مشخص و توسط دانشگاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد (مطابق جدول شماره یک)، با به همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و همچنین اصل فیش واریزی به مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶۶ بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارائی – درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ جهت دریافت معرفی نامه شرکت در آزمون تخصصی، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در طبقه هم کف ساختمان مراجعه نماید.

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تبلیغات

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى‏اش پاكيزه و گوارا مى‏گردد.